CAP DE COORDINACIÓ
Susana Moliné Pascual
CAP DE GRUPS
Xènia González Funes
Jordi Acebedo Hidalgo
VOCAL GMVERTICAL
Toni Benavente García